Działania wspierające dla osób bezdomnych przebywających w Schronisku

 

 

 

 

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków 
Wojewody Świętokrzyskiego 

 

"Działania wspierające dla osób bezdomnych przebywających w Schronisku"

 

 

Termin realizacji: 25.04.2018 - 31.12.2018

Celem zadania jest reintegracja społeczno- zawodowa osób wykluczonych przez podjęcie systemowych działań terapeutycznych, psychologicznych i aktywizacji zawodowej. Projekt przewiduje wsparcie psychologiczno - terapeutyczne, doradztwo zawodowe oraz zapewnienie wsparcia opiekuna dla 15 osób bezdomnych, mieszkańców Schroniska Dla Osób Bezdomnych w Chałupkach.

 W ramach zadania przewidujemy:

  • usługi poradnictwa zawodowego
  • indywidualne wsparcie
  • warsztaty terapeutyczne z zakresu umiejętności społecznych